Gündüz çocuk bakım evi Türkçe bir kelime olmakla birlikte, kreş kelimesi yabancı kökenli bir kelimedir. Kreş ile GÜndüz çocuk bakım evi arasında bir fark yoktur.

Hashtag: