geri

ROBOTİK KODLAMA

Eğitimler

Erken çocukluk döneminde eğitimde temel bilgisayar becerilerini kazandırmak son derece önemlidir. Bu sebeple okul öncesi eğitiminde öğrencilerin hem bilişsel gelişimlerini hem de psikolimotor becerilerini geliştirmek anlamında robotik kodlama dersi büyük rol oynamaktadır. Robotik kodlama dersi ile öğrenciler 21.y.y becerilerinden Algoritmik düşünme, eleştirel düşünme ve mantık muhakeme becerileri gibi kazandırılması gereken önemli becerilere sahip olabilmektedirler. Bu ders kapsamında öncelikle erken çocukluk dönemindeki öğrencilere unplugged (bilgisayarsız kodlama) etkinlikleri yaptırılır. Öğrencilerin gelişimlerine göre okul öncesi dönemde kullanılan çeşitli robotik eğitim materyalleri (setleri) kullanılmaya başlanır. Bu setlerle eğitim almaya başlayan öğrenciler eğitimde hayatilik ilkesinde benimsendiği Algoritmik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, mantık ve muhasebe becerileri elde ederek günümüz digital çağında yetkin bireyler olma yolunda katkı sağlanmış olur.

Hashtag: