geri

EĞİTİM PROGRAMI

Hizmetlerimiz

Okul öncesi eğitimde en büyük görevimiz, çocuklarımızı kendi zihinsel ve toplumsal kalıplarımızın dışında yaratıcı ve özgür düşüncelerini yaşama geçirerek hareket etmelerini ve sahip oldukları yetenekleri geliştirmelerini sağlamaktır.

SCAMPER YÖNTEMİ

Okul öncesi eğitimin en önemli amaçlarından biri çocukların yaratıcı ve özgür düşünmelerini sağlamak ve desteklemektir. Her çocuk farklı bir birey olduğu için, farklı düşüncelere sahiptir. Önemli olan çocukların farkı düşüncelerini çeşitli yollarla dile getirerek, hayal dünyalarında var olan orijinal düşünceleri yaşama sunabilmeleridir. Çocuklar ancak, farklı düşünerek, hayal kurarak ve duygularını çeşitli şekillerde ifade ederek özgün ürünler ortaya koyabilirler.

Çocuklarımızın, yaratıcılığını geliştirmelerine yardımcı olabilmek ve hayal gücünü kullanabilme, yaratıcı ve özgür düşünme, duygularını doğru yollarla ifade edebilme gibi önemli özelliklerini korumak için S.C.A.M.P.E.R. yöntemini kullanıyoruz.

S.C.A.M.P.E.R. yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir.

Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. S.C.A.M.P.E.R. zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar.

S.C.A.M.P.E.R. okul öncesinden başlayarak her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. Bu yöntem tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür.

Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeler için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Ayrıca esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa farklı düşünme becerisi de o oranda gelişir.

ÇOKLU ZEKA PROGRAMI

Çoklu Zeka Programının amacı, eğitimde bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceğinin düşünülmesidir. Zeka, problem çözme kapasitesi ya da değerli bir ya da birden çok kültürel yapı ürününe şekil vermektir. Sadece matematikte ve dilde başarılı olanların değil, müzikte, sporda, dansta, iletişimde, doğada, resimde kendini gösterenlerin ve kendini iyi tanıyanların da zeki olduğu kabul edilmektedir. Çoklu Zeka her bilim alanında öğrencilerin öğrenmelerini artıran bir öğretim süreci olarak algılanmaktadır.

İnsandaki potansiyelin en üst sınırlarına kadar geliştirilebilmesi, ancak ona çok erken sağlanabilecek olanaklarla mümkün olabilir. Sınıflarda görsel, bedensel, doğa ve müzik zekası gibi Çoklu Zeka eğitim alanlarını kullanmadaki amaç; öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerini en üst noktaya çıkarmak ve onların bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmek, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmak olmalıdır.

Çoklu Zeka kuramının uygulandığı eğitim kurumlarında hemen her yer öğrenme alanı olarak kullanılabilir. Koridorlar, okul bahçeleri, yemek salonu, vb. her yer öğrenmek için bir ortamdır. “Çoklu Zeka kuramının uygulanması ile okul, duvarlar ötesi dünyalara taşınır.”

Okul öncesi eğitimde en büyük görevimiz, çocuklarımızı kendi zihinsel ve toplumsal kalıplarımızın dışında yaratıcı ve özgür düşüncelerini yaşama geçirerek hareket etmelerini ve sahip oldukları yetenekleri geliştirmelerini sağlamaktır. Böylece küçük yaşlarda çok değerli hazinelere sahip olan çocuklarımızın, yetişkin birer birey olduklarında da hazinelerini korumalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabiliriz.

Bizler Filiz Çocuk Evi’nde çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeye uygun ortam yaratarak farklı düşünme becerilerini geliştirmeye imkan tanıyoruz. S.C.A.M.P.E.R. YÖNTEMİ ve ÇOKLU ZEKA PROGRAMI ile çocukların çok boyutlu düşünmelerine ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.

hemen teklif al
Hashtag: #Eğitim programı #hizmetler #SCAMPER yöntemi #yaratıcı düşünme #beyin fırtınası #Çoklu Zeka Programı #çeşitli yetenekler #öğrenme fırsatları #Okul öncesi eğitim #yaratıcılık #özgür düşünme #Yetenekleri geliştirme #hayal gücü #kalıpları yıkma.