Hakkımızda

Home / Hakkımızda

Filiz Çocuk Evi’ne Hoşgeldiniz

Filiz Çocuk Evi olarak 1984’ten bugüne bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi, uzman kadromuzun eğitimi ile birleştirerek, sevgiyi ve saygıyı temel alarak, çocuklarımızın eğitimi ve gelişimi için çalışıyoruz.

Amacımız; yeteneklerini geliştiren, kendini yetenekleri doğrultusunda ifade edebilen, yaratıcı ve özgür düşünebilen, sosyal ve sorumlu bireyler yetiştirmektir.

Biz kendimize güveniyoruz ve sizlerin de güvenini kazanmak dileğindeyiz.

Filiz Çocuk Evi

Hizmetlerimiz

Çocuk eğitiminde, aile kadar okul öncesi kurumların da etkisi çok büyüktür.

Okul ile aile işbirliğinde bulunmadığı takdirde, çocuğun eğitimi ve gelişimi ile ilgili hedeflere ulaşmak zorlaşır. Çocukla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak ve ortak bir yaklaşım belirlemek amacıyla psikoloğumuz ailelerimiz ile tüm problemlerin çözümüne yardımcı olmak için özel görüşmeler yapmaktadır.

Ayrıca ailelerimiz diledikleri zaman, diledikleri şekilde ister telefonda ister yüz yüze psikoloğumuzla görüşebilirler.

Temiz ve düzenli yemek yemek her çocuk için olması gerekendir; okulumuzdaki yemek salonu öğrencilerimizin rahat edebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Mutfak araç ve gereçlerimiz günlük yaşantıdan uzaklaşmadan özenli ve temiz bir şekilde düzenlenmiştir.

Okulumuzun yemek listesi uzman bir diyetisyen tarafından hazırlanmış çocuk mönüsüdür.

Okulumuzda çocuklarımıza sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir. 2-3 yaş grubumuza ayrıca her gün saat 17:00’de ikinci ikindi kahvaltısı verilmektedir.

Okulumuzda dışarıdan gelen branş öğretmenlerimizin verdiği branş derslerimizden tüm çocuklarımız yararlanmaktadır.

Okulumuzda Verilen Branş Dersleri:

Haftanın 3 günü İngilizce

Haftanın 1 günü Bilgisayar

Haftanın 1 günü Drama

Haftanın 1 günü Müzik

Haftanın 1 günü Satranç

Dış uyarıcılara açık ve dış dünya ile sık sık etkileşimi olan çocukların daha sosyal, özgüveni yüksek ve daha girişken oldukları görülmektedir. Bu anlamda okulumuzda çocuklarımızın uygulayarak ve yaşayarak keyifle öğrenmeleri amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.

Tiyatro, sinema, karagöz, kukla, palyaço gibi etkinliklerle çocukların gözlem yapma ve muhakeme yeteneklerini kullanmalarını sağlamak, animasyon gösterileriyle çocukların yaratıcılıklarını kullanma ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin sınıflara yerleştirilmesi doğum yıllarına göre düzenlenmiştir. Buna göre sınıflarımız ve yaş grupları şu şekilde sıralanmaktadır:

2-3 Yaş Grubu Pıtırcık Sınıfı

3-4 Yaş Grubu Tomurcuk Sınıfı

4-5 Yaş Grubu Kelebek Sınıfı

5-6 Yaş Grubu Arı Sınıfı

6 Yaş üzeri Etüt İlköğretim grubu

Sağlıklı büyüyen çocuklar, sağlıklı toplumun temelini oluşturur. Çocuklarımızın psikolojik ve gelişimsel durumları ayda bir bireysel incelemelerle “Portage Erken Eğitim Kılavuzu” kullanılarak, psikoloğumuz tarafından değerlendirilmekte ve velilerimize teslim edilmektedir.

Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde psikoloğumuz tarafından çocuklara şu test, ölçek ve envanterler uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.

Objektif Testler

” WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)(6-16 Yaş)
” Porteus Labirentleri Testi(5-14 Yaş)
” Denver II Gelişimsel Tarama Testi(0-6 Yaş)
” Standford-Binet Çocuklar için Zeka Testi (2 Yaş ve üzeri)
” AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) (0-6 Yaş)
” Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (5 Yaş 6 ay-6 Yaş)

Projektif Testler

” Louisa-Duss Psikanalitik Hikayeler Testi (3-10 Yaş)
” C.A.T. (Children’s Apperception Test) (3-10 Yaş)
” D.A.P. (Bir İnsan Çiz Testi) (4 yaş ve üzeri)
” GoodEnough Harris Bir İnsan Çiz Testi (4-14 yaş)

SCAMPER YÖNTEMİ

Okul öncesi eğitimin en önemli amaçlarından biri çocukların yaratıcı ve özgür düşünmelerini sağlamak ve desteklemektir. Her çocuk farklı bir birey olduğu için, farklı düşüncelere sahiptir. Önemli olan çocukların farkı düşüncelerini çeşitli yollarla dile getirerek, hayal dünyalarında var olan orijinal düşünceleri yaşama sunabilmeleridir. Çocuklar ancak, farklı düşünerek, hayal kurarak ve duygularını çeşitli şekillerde ifade ederek özgün ürünler ortaya koyabilirler.

Çocuklarımızın, yaratıcılığını geliştirmelerine yardımcı olabilmek ve hayal gücünü kullanabilme, yaratıcı ve özgür düşünme, duygularını doğru yollarla ifade edebilme gibi önemli özelliklerini korumak için S.C.A.M.P.E.R. yöntemini kullanıyoruz.

S.C.A.M.P.E.R. yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir.

Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. S.C.A.M.P.E.R. zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar.

S.C.A.M.P.E.R. okul öncesinden başlayarak her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. Bu yöntem tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür.

Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeler için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Ayrıca esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa farklı düşünme becerisi de o oranda gelişir.

ÇOKLU ZEKA PROGRAMI

Çoklu Zeka Programının amacı, eğitimde bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceğinin düşünülmesidir. Zeka, problem çözme kapasitesi ya da değerli bir ya da birden çok kültürel yapı ürününe şekil vermektir. Sadece matematikte ve dilde başarılı olanların değil, müzikte, sporda, dansta, iletişimde, doğada, resimde kendini gösterenlerin ve kendini iyi tanıyanların da zeki olduğu kabul edilmektedir. Çoklu Zeka her bilim alanında öğrencilerin öğrenmelerini artıran bir öğretim süreci olarak algılanmaktadır.

İnsandaki potansiyelin en üst sınırlarına kadar geliştirilebilmesi, ancak ona çok erken sağlanabilecek olanaklarla mümkün olabilir. Sınıflarda görsel, bedensel, doğa ve müzik zekası gibi Çoklu Zeka eğitim alanlarını kullanmadaki amaç; öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerini en üst noktaya çıkarmak ve onların bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmek, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmak olmalıdır.

Çoklu Zeka kuramının uygulandığı eğitim kurumlarında hemen her yer öğrenme alanı olarak kullanılabilir. Koridorlar, okul bahçeleri, yemek salonu, vb. her yer öğrenmek için bir ortamdır. “Çoklu Zeka kuramının uygulanması ile okul, duvarlar ötesi dünyalara taşınır.”

Okul öncesi eğitimde en büyük görevimiz, çocuklarımızı kendi zihinsel ve toplumsal kalıplarımızın dışında yaratıcı ve özgür düşüncelerini yaşama geçirerek hareket etmelerini ve sahip oldukları yetenekleri geliştirmelerini sağlamaktır. Böylece küçük yaşlarda çok değerli hazinelere sahip olan çocuklarımızın, yetişkin birer birey olduklarında da hazinelerini korumalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabiliriz.

Bizler Filiz Çocuk Evi’nde çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeye uygun ortam yaratarak farklı düşünme becerilerini geliştirmeye imkan tanıyoruz. S.C.A.M.P.E.R. YÖNTEMİ ve ÇOKLU ZEKA PROGRAMI ile çocukların çok boyutlu düşünmelerine ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.

Okulumuzdaki tüm çocuklar American Home Sigorta A.Ş. tarafından okul içinde veya okul servisinde olabilecek her türlü kazaya karşı sigortalıdır. Sizde çocuklarınızı güvenle yuvamıza bırakabilirsiniz.

Dileyen velilerimiz servis hizmetimizden yararlanabilirler. Çocuklarımız evlerinden alınıp, evlerine servisle bırakılmaktadır. Sabahları ve akşamları ikişer sefer yapan servisimiz sabahları saat 7:30’da, akşamları saat 17:30’de başlamaktadır. Servis öğretmenimiz bulunmaktadır.

“Kamera Görüntüleme Sistemi”]Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Kreş, Gündüz bakım evi ve Ana okullarında Kamera ile görüntü Hizmeti “YASAKLANMIŞTIR.”

Kadromuz

Leave a Reply

Your email address will not be published.